logo

Privacybeleid

PRIVACYBELEID
DIT PRIVACYBELEID IS SAMENGESTELD OM DIEGENEN DIE BEZORGD ZIJN MET HUN 'PERSOONLIJK Identificeerbare INFORMATIE' (PII) ONLINE WORDEN GEBRUIKT, BETER TE DIENEN. PII, ZOALS GEBRUIKT IN DE PRIVACYWETGEVING EN INFORMATIEBEVEILIGING VAN DE VS, IS INFORMATIE DIE ZELF OF MET ANDERE INFORMATIE KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN ENKELE PERSOON TE IDENTIFICEREN, CONTACT OP TE NEMEN OF TE lokaliseren, OF OM EEN INDIVIDU IN DE CONTEXT TE IDENTIFICEREN. LEES ONS PRIVACYBELEID AANDACHTIG DOOR OM EEN DUIDELIJK BEGRIP TE KRIJGEN VAN HOE WE UW PERSOONLIJKE Identificeerbare INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET ONZE WEBSITE VERZAMELEN, GEBRUIKEN, BESCHERMEN OF ANDERSZINS BEHANDELEN.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN DE MENSEN DIE ONZE BLOG, WEBSITE OF APP BEZOEKEN?

BIJ HET BESTELLEN OF REGISTREREN OP ONZE SITE, KAN U WORDEN GEVRAAGD OM UW NAAM, E-MAILADRES, MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS IN TE VOEREN OM U TE HELPEN MET UW ERVARING.

WANNEER VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?

WIJ VERZAMELEN INFORMATIE VAN U WANNEER U INSCHRIJFT OP EEN NIEUWSBRIEF, EEN FORMULIER INVULT OF INFORMATIE INVOERT OP ONZE SITE.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

WIJ KUNNEN DE INFORMATIE GEBRUIKEN DIE WIJ VAN U VERZAMELEN ALS U INSCHRIJFT, EEN AANKOOP DOET, AANMELDT VOOR ONZE NIEUWSBRIEF, REAGEERT OP EEN ONDERZOEK OF MARKETINGCOMMUNICATIE, OP DE WEBSITE SURF OF BEPAALDE ANDERE SITEFUNCTIES OP DE VOLGENDE MANIEREN GEBRUIKT:

• OM UW TRANSACTIES SNEL TE VERWERKEN.
• PERIODIEKE E-MAILS VERZENDEN MET BETREKKING TOT UW BESTELLING OF ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN.
• OM HEN OP TE VOLGEN NA CORRESPONDENTIE (LIVE CHAT, E-MAIL OF TELEFOON VRAGEN)

HOE BESCHERMEN WE BEZOEKERSGEGEVENS?

ONZE WEBSITE WORDT REGELMATIG GESCAND OP VEILIGHEIDSGATEN EN BEKENDE KWETSBAARHEDEN OM UW BEZOEK AAN ONZE SITE ZO VEILIG MOGELIJK TE MAKEN.

WE GEBRUIKEN REGELMATIG SCANNEN OP MALWARE.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEVAT ACHTER BEVEILIGDE NETWERKEN EN IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR EEN BEPERKT AANTAL PERSONEN DIE BIJZONDERE TOEGANGSRECHTEN HEBBEN TOT DERGELIJKE SYSTEMEN, EN DIE DE INFORMATIE VERTROUWELIJK HOUDEN. BOVENDIEN IS ALLE GEVOELIGE/KREDIETINFORMATIE DIE U VERSTREKT, VERSLEUTELD VIA SECURE SOCKET LAYER (SSL)-TECHNOLOGIE.

WIJ IMPLEMENTEREN EEN VERSCHEIDENHEID AAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN WANNEER EEN GEBRUIKER EEN BESTELLING PLAATST OM DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE HANDHAVEN.

ALLE TRANSACTIES WORDEN VERWERKT VIA EEN GATEWAY PROVIDER EN WORDEN NIET OPGESLAGEN OF VERWERKT OP ONZE SERVERS.

GEBRUIKEN WE 'COOKIES'?

WIJ GEBRUIKEN GEEN COOKIES VOOR TRACEERDOELEINDEN

U KUNT KIEZEN DAT UW COMPUTER U ELKE TIJD WAARSCHUWT ALS EEN COOKIE WORDT VERZONDEN, OF U KUNT KIEZEN OM ALLE COOKIES UIT TE SCHAKELEN. DIT DOET U VIA UW BROWSER (ZOALS INTERNET EXPLORER) INSTELLINGEN. ELKE BROWSER IS EEN BEETJE ANDERS, DUS KIJK IN HET HELPMENU VAN UW BROWSER OM DE JUISTE MANIER TE LEREN OM UW COOKIES TE WIJZIGEN.

ALS U COOKIES UITSCHAKT, ZULLEN SOMMIGE FUNCTIES WORDEN UITGESCHAKELD DIE UW SITE EFFICINTER MAKEN EN SOMMIGE VAN ONZE DIENSTEN ZULLEN NIET GOED FUNCTIONEREN.

U KUNT ECHTER BESTELLINGEN PLAATSEN.

OPENBAARMAKING VAN DERDEN

WIJ VERKOPEN, VERHANDELEN OF ANDERSZINS OVERDRAGEN NIET AAN EXTERNE PARTIJEN UW PERSOONLIJKE Identificeerbare INFORMATIE.

LINKS VAN DERDEN

WIJ BIEDEN GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE OF BIEDEN GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN AAN.

GOOGLE

DE RECLAMEVEREISTEN VAN GOOGLE KUNNEN WORDEN SAMENVATTING MET DE RECLAMEPRINCIPES VAN GOOGLE. ZE ZIJN GEPLAATST OM GEBRUIKERS EEN POSITIEVE ERVARING TE BIEDEN. HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ADWORDSPOLICY/ANSWER/1316548?HL=EN

WIJ HEBBEN GOOGLE ADSENSE NIET INGESCHAKELD OP ONZE SITE, MAAR DIT KUNNEN WE IN DE TOEKOMST DOEN.

COPPA (KINDEREN ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET)

ALS HET GAAT OM DE VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN ONDER DE 13 JAAR, STELT DE KINDEREN ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET (COPPA) OUDERS IN CONTROLE. DE FEDERALE HANDELSCOMMISSIE, HET AGENTSCHAP VOOR CONSUMENTENBESCHERMING VAN DE NATIONALE, HANDHAVT DE COPPA-REGEL, DIE UITSPRAAKT WAT Exploitanten van WEBSITES EN ONLINE DIENSTEN MOETEN DOEN OM DE PRIVACY EN VEILIGHEID VAN KINDEREN ONLINE TE BESCHERMEN.

WIJ VERKOPEN NIET SPECIFIEK VOOR KINDEREN ONDER DE 13 JAAR.

EERLIJKE INFORMATIE PRAKTIJKEN

DE BEGINSELEN VAN EERLIJKE INFORMATIEPRAKTIJKEN VORMEN DE RUGGENGRAAT VAN DE PRIVACYWETGEVING IN DE VERENIGDE STATEN EN DE BEGRIPPEN DIE ZE OPVATTEN, HEBBEN EEN BELANGRIJKE ROL GESPeld BIJ DE ONTWIKKELING VAN WETTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING OVER DE HELE WERELD. HET BEGRIJPEN VAN DE BEGINSELEN VAN EERLIJKE INFORMATIEPRAKTIJK EN HOE DEZE MOETEN WORDEN geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te VOLDOEN AAN DE VERSCHILLENDE PRIVACYWETTEN DIE PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN.

OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET EERLIJKE INFORMATIEPRAKTIJKEN ZULLEN WIJ DE VOLGENDE REACTIEVE ACTIE ONDERNEMEN INDIEN ER EEN GEGEVENSINBREUK VOORKOMT:
WIJ MELDEN DE GEBRUIKERS VIA E-MAIL
• BINNEN 1 WERKDAG

WIJ KOMEN OOK AKKOORD MET HET INDIVIDUELE VERHAALSBEGINSEL, DAT VEREIST DAT INDIVIDUEN HET RECHT HEBBEN OM WETTELIJK AFHAAKBARE RECHTEN TE UITOEFENEN TEGEN GEGEVENSVERZAMELAARS EN VERWERKERS DIE ZICH NIET AAN DE WET HOUDEN. DIT PRINCIPE VEREIST NIET ALLEEN DAT INDIVIDUEN UITVOERBARE RECHTEN HEBBEN TEGEN GEGEVENSGEBRUIKERS, MAAR OOK DAT PERSONEN EEN BEROEP HEBBEN OP RECHTBANKEN OF OVERHEIDSINSTANTIES OM NIET-NALEVING DOOR GEGEVENSVERWERKERS TE ONDERZOEKEN EN/OF TE VERVOLGEN.

KAN SPAM ACTEREN

DE CAN-SPAM-ACT IS EEN WET DIE DE REGELS VOOR COMMERCILE E-MAIL VASTSTELT, VEREISTEN VASTSTELT VOOR COMMERCILE BERICHTEN, ONTVANGERS HET RECHT GEEFT DAT ER GEEN E-MAILS NAAR HEN VERZONDEN WORDEN, EN ZWARE SANCTIES VOOR SCHENDINGEN UITLEGT.

WIJ VERZAMELEN UW E-MAILADRES OM:

OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET CANSPAM KOMEN WIJ HET VOLGENDE AKKOORD:

INDIEN U OP ENIG MOMENT ZICH WILT UITSCHRIJVEN VOOR HET ONTVANGEN VAN TOEKOMSTIGE E-MAILS, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OP DEZE PAGINA https://xbay19.hiredgood.com/contact
EN WIJ ZULLEN U ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN UIT ALLE CORRESPONDENTIE.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ALS ER VRAGEN ZIJN MET BETREKKING TOT DIT PRIVACYBELEID KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA DE ONDERSTAANDE INFORMATIE.
https://xbay19.hiredgood.com/contact